Segueix
Alfonso Igualada Perez
Alfonso Igualada Perez
Correu electrònic verificat a uoc.edu
Títol
Citada per
Citada per
Any
Beat gestures improve word recall in 3-to 5-year-old children
A Igualada, N Esteve-Gibert, P Prieto
Journal of Experimental Child Psychology 156, 99-112, 2017
652017
Language development at 18 months is related to multimodal communicative strategies at 12 months
A Igualada, L Bosch, P Prieto
Infant Behavior and Development 39, 42-52, 2015
642015
Observing storytellers who use rhythmic beat gestures improves children’s narrative discourse performance.
I Vilà-Giménez, A Igualada, P Prieto
Developmental Psychology 55 (2), 250, 2019
462019
Prominence in speech and gesture favour second language novel word learning
O Kushch, A Igualada, P Prieto
Language, Cognition and Neuroscience 33 (8), 992-1004, 2018
452018
El desarrollo del lenguaje y de la comunicación en la infancia.
M Aparici Aznar, A Igualada
Editorial UOC, 2018
322018
Intonation and gesture as bootstrapping devices in speaker uncertainty
I Hübscher, N Esteve-Gibert, A Igualada, P Prieto
First Language 37 (1), 24-41, 2017
202017
Descripción del cambio del TEL al TDL en contexto angloparlante
AL Vargas, N Ahufinger, AJ Igualada, MS Torrent
Revista de investigación en Logopedia 11 (1), 9-20, 2021
102021
Developmental and cognitive aspects of children’s disbelief comprehension through intonation and facial gesture
M Armstrong, N Esteve Gibert, I Hübscher, A Igualada, P Prieto
First language 38 (6), 596-616, 2018
102018
Gestural and prosodic prominence favor second language novel word acquisition
O Kushch, A Igualada, P Prieto
Language and Cognitive Processes, Submitted, 2016
52016
El gest com a facilitador i precursor del desenvolupament del llenguatge
N Esteve Gibert, A Igualada Pérez, P Prieto Vives
Llengua, Societat i Comunicació. 2019; 17: 26-41, 2019
32019
Investigación en el trastorno del desarrollo del lenguaje en población hispanohablante
AJ Igualada
Revista de Investigación en Logopedia 11 (1), 5-7, 2021
22021
Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo. Vol. II: Síndromes genéticos y trastorno del espectro autista
E Aguilar-Mediavilla, A Igualada
Editorial UOC, 2019
22019
Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo. Vol. I: Pérdida sensorial y daño neurológico
E Aguilar-Mediavilla, A Igualada
Editorial UOC, 2019
22019
The Value of Gesture-Speech Integration in Language Development
A Igualada, L Bosch
Applications to Speech-Language Pathology, 2014
22014
La situación del trastorno específico del lenguaje en los países hispanohablantes
L Andreu, A Igualada, N Ahufinger, M Sanz Torrent
Universidad de Castilla-La Mancha: Colegio Oficial de Logopedas de Castilla …, 2022
2022
Entrevista a Clara Andrés-Roqueta
A Igualada
Llengua, societat i comunicació, 118-121, 2020
2020
Entrevista a Pilar Prieto
A Igualada
Llengua, societat i comunicació, 122-124, 2020
2020
Variacions en les habilitats dels trastorns del llenguatge en etapa infantil: marc teòric i aplicació a la intervenció
A Igualada
Llengua, societat i comunicació, 1-5, 2020
2020
Revisors del número
C UB
Llengua, societat i comunicació, 97-97, 2019
2019
Nuevas perspectivas de las dificultades de voz, habla, lenguaje y comunicación asociadas a otros trastornos del desarrollo infantil
E Aguilar-Mediavilla, A Igualada
Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo. Vol. I: Pérdida …, 2019
2019
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20