Imanol Larrea Mendizabal
Imanol Larrea Mendizabal
Soziolinguistika Klusterra
Correu electrònic verificat a soziolinguistika.eus
Títol
Citada per
Citada per
Any
Noves immigracions i llengües
FX Vila, E Salvat
Agrupación de Editores y Autores Universitarios, 2013
52013
Boosting the creation of a treebank.
B Arias, N Bel, M Lorente, M Marimon, A Milà, J Vivaldi, M Padró, ...
LREC, 775-781, 2014
32014
i Imanol Larrea. 2010.«Les trajectòries lingüístiques dels joves d’origen estranger a Catalunya»
FX Vila, N Sorolla
Recerca. Barcelona: Secretaria per a la Joventut, Barcelona, 0
3
Hizkuntza-politika eta hizkuntza plangintza
I Larrea-Mendizabal, P Bilbao-Sarria
A. Zarraga, JB Coyos, JM Hernández, L. Joly, I. Larrea, LV Martínez, B …, 2010
2010
Ethnoveterinary Medicine: Practices for the Prevention and Control of Diseases
I Larrea
Centre for Tropical Veterinary Medicine, University of Edinburgh, 1993
1993
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–5