Segueix
Belen Alastruey
Títol
Citada per
Citada per
Any
Towards Opening the Black Box of Neural Machine Translation: Source and Target Interpretations of the Transformer
J Ferrando, GI Gállego, B Alastruey, C Escolano, MR Costa-jussà
Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2022
22022
Efficient Transformer for Direct Speech Translation
B Alastruey, GI Gállego, MR Costa-jussà
arXiv preprint arXiv:2107.03069, 2021
22021
Multiformer: A Head-Configurable Transformer-Based Model for Direct Speech Translation
G Sant, GI Gállego, B Alastruey, MR Costa-Jussà
Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the …, 2022
12022
On the Locality of Attention in Direct Speech Translation
B Alastruey, J Ferrando, GI Gállego, MR Costa-jussà
Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2022
2022
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–4