Follow
Jakub Drápal
Jakub Drápal
Faculty of Law, Charles University
Verified email at prf.cuni.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sentencing disparities in the Czech Republic: Empirical evidence from post-communist Europe
J Drápal
European Journal of Criminology 17 (2), 151-174, 2020
102020
Day fines: A European comparison and Czech malpractice
J Drápal
European Journal of Criminology 15 (4), 461-480, 2018
102018
Attacks on the confidentiality, integrity and availability of data and computer systems in the criminal case law of the Czech Republic
T Gřivna, J Drápal
Digital Investigation 28, 1-13, 2019
82019
Individualizace trestů v České republice: Jak určujeme tresty a co o tom víme
J Drápal
Státní zastupitelství 1, 9-23, 2018
82018
Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele
J Drápal
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018
72018
Analýza ukládání peněžitých trestů v podobě denních pokut v České republice
J Drápal
Česká kriminologie (Czech Criminology) 1 (2), 1-17, 2016
52016
Sentencing multiple conviction offenders
J Drápal
European Journal of Criminology, 1477370821996903, 2021
42021
Does the weather influence sentencing? Empirical evidence from Czech data
J Drápal, J Pina-Sánchez
International Journal of Law, Crime and Justice 56, 1-12, 2019
42019
Odůvodnění trestů: Empirická studie rozhodnutí okresních soudů
K Tomšů, J Drápal
Státní zastupitelství 6 (16), 9-21, 2019
42019
Vývoj kriminologie na právnických fakultách v Praze v letech 1918-2018
J Drápal
Česká kriminologie (Czech Criminology) 4 (1), 1-23, 2019
32019
Vede větší užití trestních příkazů k ukládání méně nepodmíněných trestů odnětí svobody?
J Drápal
Jurisprudence (1802-3843), 2017
32017
Stav legislativní nouze
J Drápal
Parlamenty: funkce, kultura, procedury 1, 105-117, 2011
32011
Drápal, J., Jiřička, V., Raszková, T.(eds.) České vězeňství
H Boukalová
PSYCHOLOGIE PRO PRAXI 55 (2), 115-117, 2022
22022
Statistické listy trestní soudů: Ověření jejich spolehlivosti1
T VANČA, J DRÁPAL
Česká kriminologie 6 (1-2), 1-24, 2021
22021
Ukládání trestů v případě jejich kumulace: Jak trestat pachatele, kteří spáchali další trestný čin předtím, než vykonali dříve uložené tresty.
J Drápal
Jurisprudence (1802-3843), 2020
22020
Ukládání trestů pachatelům, kteří nevykonali dříve uložené tresty, za nově spáchané trestné činy: Je na místě je trestat jako recidivisty nebo jako za souběh
J Drápal, J Drápal
Jurisprudence 2, 2020, 2020
22020
Defending Nazis in Postwar Czechoslovakia
J Drápal
Charles University in Prague, Karolinum Press, 2018
22018
Proč měřit recidivu nebinárně?
J Drápal
Česká kriminologie (Czech Criminology) 2 (2), 1-11, 2017
22017
Je vztah mezi peněžitou sankcí a majetkem pachatele výrazem (ne) rovnosti?
J Drápal
Česká kriminologie (Czech Criminology) 1 (1), 1-13, 2016
22016
Poslušen zákonů své země a svého stavu
J Drápal
Kamill Resler–obhájce KH Franka, Auditorium, Praha, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20