Judit Freixa
Judit Freixa
Titular d'universitat, Universitat Pompeu Fabra
Correu electrònic verificat a upf.edu
Títol
Citada per
Citada per
Any
La Variació terminològica: anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau d'especialització de l'àrea de medi ambient
J Freixa
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2002
212*2002
Causes of denominative variation in terminology: A typology proposal
J Freixa
Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in …, 2006
1662006
Variación terminológica: ¿Por qué y para qué?
J Freixa
Meta: Journal des traducteursMeta:/Translators' Journal 50 (4), 2005
592005
A proposed method for analysing the dynamics of cognition through term variation
S Fernández-Silva, J Freixa, MTC Castellví
Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in …, 2011
512011
La terminología hoy: replanteamiento o diversificación
MT Cabré, J Freixa, M Lorente, C Tebé
Organon 12 (26), 1998
511998
Evaluación de la vitalidad de una lengua a través de la neología: a propósito de la neología espontánea y de la neología planificada
MT Cabré, MR Bayá, E Bernal, J Freixa
Lèxic i neologia, 159-202, 2002
472002
Lèxic i neologia
MT Cabré, J Freixa, E Solé
Documenta Universitaria, 2008
39*2008
Variación terminológica y cognición: Factores cognitivos en la denominación del concepto especializado
S Fernández Silva
Universitat Pompeu Fabra, 2014
372014
La multiplicité des chemins dénominatifs
J Freixa, S Fernández Silva, M Cabré Castellví
Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal 53 (4), 731-747, 2008
33*2008
Llengua catalana i neologia
E Observatori de neologia (Barcelone, ...
Meteora, 2004
30*2004
L’observatoire de néologie: conception, méthodologie, résultats et nouveaux travaux
MT Cabré, M Domènech, R ESTOPÀ, J Freixa, E Solé
L’innovation lexicale, 125-147, 2003
272003
À la limite des mots construits possibles
MT Cabre, J Freixa, E Solé
Lèxic i neologia, 121-138, 2002
272002
Otra vez sobre las causas de la variación denominativa
J Freixa
Debate Terminológico. ISSN: 1813-1867, 38-46, 2013
252013
Variación terminológica y canal de comunicación. Estudio contrastivo de textos especializados escritos y orales sobre lingüística
N Seghezzi
Universitat Pompeu Fabra, 2011
242011
Reconocimiento de unidades denominativas: incidencia de la variación en el reconocimiento de las unidades terminológicas
J Freixa
La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de …, 2001
232001
Equivalencia conceptual y reformulación parafrástica en terminología
C Bach, J Freixa, MM Suárez de la Torre
Correia M, ed. Terminología e indústrias da língua: atas do VII Simpósio …, 2003
222003
La neologia en el tombant de segle
MT CABRé, J Freixa, E SOLé
Barcelona, Observatori de Neologia, Institut de Lingüística Aplicada …, 2000
222000
Textos de terminólogos de la Escuela Rusa
MTC i Castellví, J Freixa, ML Casafont, CT Soriano
Documenta Universitaria, 2010
21*2010
La variación terminológica en las aplicaciones terminográficas
J Freixa, I Kostina, MT Cabré
Actas del VIII Simposio Iberoamericano de terminología, 2002
212002
La dimensió social de la neologia
J Freixa
Lèxic i neologia, 69-78, 2002
19*2002
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20