Judit Freixa
Judit Freixa
Titular d'universitat, Universitat Pompeu Fabra
Correu electrònic verificat a upf.edu
Títol
Citada per
Citada per
Any
La Variació terminològica: anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau d'especialització de l'àrea de medi ambient
J Freixa
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2002
188*2002
Causes of denominative variation in terminology: A typology proposal
J Freixa
Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in …, 2006
1362006
Variación terminológica: ¿Por qué y para qué?
J Freixa
Meta: Journal des traducteursMeta:/Translators' Journal 50 (4), 2005
542005
Evaluación de la vitalidad de una lengua a través de la neología: a propósito de la neología espontánea y de la neología planificada
MT Cabré, MR Bayá, E Bernal, J Freixa
Lèxic i neologia, 159-202, 2002
472002
A proposed method for analysing the dynamics of cognition through term variation
S Fernández-Silva, J Freixa, MTC Castellví
Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in …, 2011
402011
La terminología hoy: replanteamiento o diversificación
MT Cabré, J Freixa, M Lorente, C Tebé
Organon 12 (26), 1998
401998
Lèxic i neologia
MT Cabré, J Freixa, E Solé
Documenta Universitaria, 2008
35*2008
Variación terminológica y cognición: Factores cognitivos en la denominación del concepto especializado
S Fernández Silva
Universitat Pompeu Fabra, 2014
342014
La multiplicité des chemins dénominatifs
J Freixa, S Fernández Silva, M Cabré Castellví
Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal 53 (4), 731-747, 2008
31*2008
Llengua catalana i neologia
E Observatori de neologia (Barcelone, ...
Meteora, 2004
29*2004
L’observatoire de néologie: conception, méthodologie, résultats et nouveaux travaux
MT Cabré, M Domènech, R ESTOPÀ, J Freixa, E Solé
L’innovation lexicale, 125-147, 2003
282003
À la limite des mots construits possibles
MT Cabre, J Freixa, E Solé
Lèxic i neologia, 121-138, 2002
252002
La Neologia en el tombant de segle: I Simposi sobre Neologia (18 de desembre de 1998), I Seminari de Neologia (17 de febrer de 2000)
MT Cabré, J Freixa, E Solé
Observatori de Neologia, 2000
232000
Variación terminológica y canal de comunicación. Estudio contrastivo de textos especializados escritos y orales sobre lingüística
N Seghezzi
Universitat Pompeu Fabra, 2011
202011
Equivalencia conceptual y reformulación parafrástica en terminología
C Bach, J Freixa, MM Suárez de la Torre
Correia M, ed. Terminología e indústrias da língua: atas do VII Simpósio …, 2003
202003
La variación terminológica en las aplicaciones terminográficas
J Freixa, I Kostina, MT Cabré
Simposio iberoamericano de terminologia 8, 2002, 2002
202002
Reconocimiento de unidades denominativas: incidencia de la variación en el reconocimiento de las unidades terminológicas
J Freixa
La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de …, 2001
202001
Otra vez sobre las causas de la variación denominativa
J Freixa
Debate Terminológico. ISSN: 1813-1867, 38-46, 2013
182013
La dimensió social de la neologia
J Freixa
Lèxic i neologia, 69-78, 2002
18*2002
Textos de terminólogos de la Escuela Rusa
MTC i Castellví, J Freixa, ML Casafont, CT Soriano
Documenta Universitaria, 2010
17*2010
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20