Tomasz Jaworski
Tomasz Jaworski
Lodz University of Technology, Institute of Applied Computer Science
Verified email at iis.p.lodz.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Metrological evaluation of a 3D electrical capacitance tomography measurement system for two-phase flow fraction determination
R Wajman, P Fiderek, H Fidos, T Jaworski, J Nowakowski, D Sankowski, ...
Measurement Science and Technology 24 (6), 065302, 2013
1072013
Study on two-phase flow regime visualization and identification using 3D electrical capacitance tomography and fuzzy-logic classification
R Banasiak, R Wajman, T Jaworski, P Fiderek, H Fidos, J Nowakowski, ...
International Journal of Multiphase Flow 58, 1-14, 2014
1002014
Using crowdsourcing for scientific analysis of industrial tomographic images
C Chen, PW Woźniak, A Romanowski, M Obaid, T Jaworski, J Kucharski, ...
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 7 (4), 1-25, 2016
422016
Towards supporting remote cheering during running races with drone technology
A Romanowski, S Mayer, L Lischke, K Grudzień, T Jaworski, I Perenc, ...
Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors …, 2017
172017
The use of fuzzy logic for description of spatial relations between objects
T Jaworski, J Kucharski
Automatyka/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 14 …, 2010
102010
Teaching programming using dedicated Arduino educational board
I Perenc, T Jaworski, P Duch
Computer Applications in Engineering Education 27 (4), 943-954, 2019
82019
Two-phase flow regime three-dimensonal visualization using electrical capacitance tomography–algorithms and software
R Banasiak, R Wajman, T Jaworski, P Fiderek, P Kapusta, D Sankowski
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 7, 2017
82017
Intelligent system for the two-phase flows diagnosis and control on the basis of raw 3D ECT data
P Fiderek, T Jaworski, R Banasiak, J Nowakowski, J Kucharski, ...
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 7, 2017
72017
An algorithm for reconstruction of temperature distribution on rotating cylinder surface from a thermal camera video stream
T Jaworski, J Kucharski
Przegląd Elektrotechniczny 89 (2), 91-94, 2013
72013
Projekt inteligentnego generatora w. cz. do indukcyjnego nagrzewania wsadów
A Frączyk, T Jaworski, P Urbanek, J Kucharski
Przegląd Elektrotechniczny 90 (2), 20-23, 2014
62014
Projekt inteligentnego generatora w. cz. do indukcyjnego nagrzewania wsadów
A Frączyk, T Jaworski, P Urbanek, J Kucharski
Przegląd Elektrotechniczny 90 (2), 20-23, 2014
62014
Enriching computer science programming classes with arduino game development
P Duch, T Jaworski
2018 11th International Conference on Human System Interaction (HSI), 148-154, 2018
52018
ARchemist: Aiding Experimental Chemistry Education Using Augmented Reality Technology
MP Woźniak, A Lewczuk, K Adamkiewicz, J Józiewicz, M Malaya, ...
Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing …, 2020
32020
APEOW: A personal persuasive avatar for encouraging breaks in office work
P Kucharski, P Łuczak, I Perenc, T Jaworski, A Romanowski, M Obaid, ...
2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2016
32016
Infra-red thermovision in surface temperature control system
J Kucharski, T Jaworski, A Frączyk, P Urbanek
Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, 411-435, 2014
32014
System trójwymiarowej tomografii pojemnościowej w zastosowaniu do wyznaczania udziału faz oraz identyfikacji struktur w przepływach mieszanin gaz-ciecz
R Banasiak, R Wajman, H Fidos, P Fiderek, T Jaworski, J Nowakowski, ...
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 28--31, 2013
32013
An algorithm for finding visual markers in an infrared camera images based on Fuzzy Spatial Relations
T Jaworski, J Kucharski
Przegląd Elektrotechniczny 89, 276-279, 2012
32012
Wykorzystanie informacji wizyjnej w cieplnych procesach przemysłowych poprzez rozmyte przetwarzanie obrazów termowizyjnych
T Jaworski
22015
Surface temperature control using thermal image processing
T Jaworski, J Kucharski, A Frączyk, P Urbanek
Image Processing & Communications 18 (2-3), 23-31, 2013
22013
Identyfikacja przepływu dwufazowego gaz-ciecz oparta na ocenie rozmytej obrazów tomograficznych 3D
T Jaworski, P Fiderek, R Wajman, R Banasiak
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20