Seguir
Joan Ferrer i Jané (ORCID:0000-0002-6596-7437)
Joan Ferrer i Jané (ORCID:0000-0002-6596-7437)
Investigador (Grup LITTERA, Universitat de Barcelona)
Dirección de correo verificada de arque.ub.edu - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives sordes i sonores
J Ferrer i Jané
Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua …, 2005
142*2005
El sistema de numerales ibérico: avances en su conocimiento
J Ferrer i Jané
Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua …, 2009
902009
El sistema dual de l’escriptura ibèrica sud-oriental
J Ferrer i Jané
Veleia, 69-113, 2010
692010
Nova lectura de la inscripció ibèrica de La Joncosa (Jorba, Barcelona)
J Ferrer i Jané
Veleia, 129-170., 2006
59*2006
Sistemes de marques de valor lèxiques en monedes ibèriques
J Ferrer i Jané
Acta numismàtica, 53-73, 2007
562007
ibèric: kastaun: un element característic del lèxic sobre torteres
J Ferrer i Jané
Cypsela, 253-271, 2008
53*2008
Le noveau corpus d'inscriptions ibériques rupestres de la Cerdagne (1): Premiers résultats
P Campmajo, J Ferrer i Jané
Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua …, 2010
502010
Ces pierres qui nous parlent. Les gravures rupestres de Cerdagne (Pyrénées orientales) de la fin de l’âge du Fer à l’époque Contemporaine
P Campmajo
Trabucaire, 2012
48*2012
Ibèric kutu i els abecedaris ibèrics
J Ferrer i Jané
Veleia 31, 227-259, 2014
362014
La lengua de las leyendas monetales ibéricas
J Ferrer i Jané
La moneda de los íberos. Ilturo y los talleres layetanos, 28-43, 2012
36*2012
Els materials arqueològics i epigràfics de Monteró (Camarasa, la Noguera, Lleida): troballes anteriors a les excavacions de l'any 2002
J Ferrer i Jané, I Garcés i Estalló, JR González, J Principal i Ponce, ...
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, 109-154, 2009
342009
Prácticas alimentarias en el mundo ibérico. El ejemplo de la fosa FS362 de Mas Castellar de Pontós (Empordà-España)
E PONS, L GArCIA
BAR International Series, 2008
33*2008
A propósito de un semis de" ildirda" con leyenda" erder": marcas de valor léxicas sobre monedas ibéricas
J Ferrer i Jané, F Giral Royo
Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua, 83-99, 2007
33*2007
Palaeohispanic Languages and Epigraphies
AG Sinner, J Velaza
Oxford University Press, 2019
322019
Els sistemes duals de les escriptures ibèriques
J Ferrer i Jané
Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua …, 2013
312013
La llengua i l'escriptura ibèrica a la Cerdanya
J Ferrer i Jané
Ker, 50-59, 2010
29*2010
Deux alphabets ibères duals rupestres de Cerdagne
J Ferrer i Jané
SOURCES – Les cahiers de l’Âne Rouge, 9-18, 2013
27*2013
PALAEOHISPANIC WRITING SYSTEMS: CLASSIFICATION, ORIGIN, AND DEVELOPMENT
JFI JANÉ, N MONCUNILL
25*2019
Del oppidum de Burriac a las termas de Ca l’Arnau. Una aproximación a la lengua y a la identidad de los habitantes de Ilduro (Cabrera de Mar, Barcelona)
AG Sinner, JF i Jané
Archivo Español de Arqueología 89, 193-223, 2016
25*2016
Las dualidades secundarias de la escritura ibérica nororiental
J Ferrer i Jané
Estudios de Lenguas y Epigrafía Antiguas - E.L.E.A., 2015
25*2015
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20