Javier Sebastian Ruiz-Santacruz
Javier Sebastian Ruiz-Santacruz
Correu electrònic verificat a ced.uab.cat
Títol
Citada per
Citada per
Any
Análisis espacial multitemporal de la tasa de mortalidad infantil municipal en Colombia
J Ruiz-Santacruz, CAD Gil
Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2013
22013
Sistemas migratorios latinoamericanos y desarrollo humano: el alcance de usar el análisis de redes sociales.
JS Ruiz-Santacruz
Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales 30 (1), 79-87, 2019
12019
Descripción de campos migratorios internos colombianos usando análisis de redes sociales
JS Ruiz-Santacruz, JC Rocha
REDES - Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales 29 (1), 65-75, 2018
12018
1. La migración internacional latinoamericana y su participación en el sistema global de migraciones
JS RUIZ-SANTACRUZ, JR VALVERDE
América Latina en las dinámicas de la migración internacional: Perspectivas …, 2020
2020
Las migraciones internacionales de América Latina. Reflexiones desde la perspectiva de los sistemas migratorios
JS Ruiz Santacruz
Universitat Autònoma de Barcelona, 2019
2019
Estimación de calendarios migratorios mediante la simulación de los valores iniciales en las optimizaciones de parámetros de los modelos de migración multi-exponenciales: una …
JS Ruiz-Santacruz
Centre d'Estudis Demogràfics, 2019
2019
Maternal Mortality and Morbidity Related to Hypertensive Disorders During Pregnancy: A Socio-Demographic view in Colombia.
JS Ruiz Santacruz
2012
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–7