Ricard Soto
Ricard Soto
Correu electrònic verificat a ub.edu
Títol
Citada per
Citada per
Any
From feudal colonization to agrarian capitalism in Mallorca: Peasant endurance under the rise and fall of large estates (1229–1900)
E Tello, G Jover, I Murray, O Fullana, R Soto
Journal of agrarian change 18 (3), 483-516, 2018
172018
La" porció" de Nunó Sanç. Repartiment i repoblació de les terres del Sud-est de Mallorca
Ricard Soto Company
Afers, 1994
151994
Colonización feudal y organización del territorio. Mallorca, 1230–13501
G Jover, R Soto
Revista de Historia Economica-Journal of Iberian and Latin American Economic …, 2002
142002
La situació dels andalusins (musulmans i batejats) a Mallorca després de la conquesta catalana de 1230
R Soto
Mélanges de la Casa de Velázquez 30 (1), 167-206, 1994
141994
Les tècniques agràries andalusines i les transformacions posteriors a la conquesta catalana a les Illes Balears
H Kirchner, R Soto
H stòr a e a C è c a a es I es Ba ears. Vo . 1 (Bo er . y …, 2006
132006
Els dominis feudals a la Mallorca baixmedieval (segles XIII–XVI)
G Jover, R Soto
Revista de Història Medieval 8, 217-74, 1997
121997
Còdex català del Llibre del Repartiment de Mallorca
Llibre del repartiment de Mallorca
Conselleria d'Educació i Cultura Del Govern Balear, Direcció General De Cultura, 1984
121984
" Whiteness studies" y relatos de viajeros: los costarricenses en la miradas anglosajonas (1844-1868)
R Soto-Quirós
Boletín de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en …, 2013
112013
Colonització i diferenciació pagesa a la Mallorca del segle XIII
R Soto
Doctor Jordi Nadal. La industrialització i el desenvolupament econòmic d …, 1999
101999
‘Repartiment’i ‘repartiments’: l’ordenació d’un espai de colonització feudal a la Mallorca del segle xiii
R Soto
De Al-Andalus a la sociedad feudal: los Repartimientos bajomedievales, 12, 1990
101990
Conquesta, repartiment i colonització de Mallorca durant el segle xiii. Un estat de la qüestió
R Soto
Anuario de Estudios Medievales 26 (2), 605-646, 1996
91996
Ovelles, vaques, porcs i eclesiàtics (Algunes consideracions sobre ramaderia balear a l’Edat Mitjana, segles XI–XIV)
R SOTO
Estudis d’història econòmica 1, 13-29, 1992
81992
Alguns casos de gestió “colonial” feudal a la Mallorca del segle XIII
R Soto
Estudi General 5 (6), 1986, 1985
81985
Sobre mudéixars a Mallorca fins a finals del segle XIII
R Soto
A: Estudis de Prehistòria, d’Història de Mayurqa i d’Història de Mallorca …, 1982
51982
L’organització agrícola de les noves terres a Mallorca i el paisatge rural
R Soto
Jaume I. Commemoració..., op. cit 2, 458-459, 2013
32013
¿ Una oferta sin demanda? La esclavitud agraria en Mallorca antes de la peste negra
R Soto
Historia Agraria, 11-31, 2000
32000
Company," Repartíment i'Repartiments': L'ordenació d'un espai de colonització feudal a la Mallorca del segle XIII
I Ricard Soto
Manuel Sánchez Martínez, De al-Andalus a la sociedad feudal: los …, 0
2
La vinya a Mallorca després de la conquesta catalana: un conreu de colonització feudal?
R Soto
Estudis d'història agrària, 115-132, 2014
12014
Sobre jueus i conversos de les Balears
R Soto
Muntaner, 1999
11999
Timur Kuran, La larga divergencia. La influencia de la ley islámica en el atraso de Oriente Medio, Universidad de Granada, Granada, 2017, 447 pp., prólogo de F. López Castellano
R Soto
Revista de Historia Industrial—Industrial History Review 29 (79), 205-209, 2020
2020
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20