Seguir
Vlach Pavel
Vlach Pavel
University of West Bohemia
Dirección de correo verificada de mybox.cz
Título
Citado por
Citado por
Ańo
Fish assemblage structure, habitat and microhabitat preference of five fish species in a small stream
P Vlach, J Dusek, M Svátora, P Moravec
FOLIA ZOOLOGICA-PRAHA- 54 (4), 421, 2005
592005
The relationship between water quality and indigenous and alien crayfish distribution in the Czech Republic: patterns and conservation implications
J Svobodova, K Douda, M Štambergová, JŘ Picek, P Vlach, D Fischer
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 22 (6), 776-786, 2012
352012
Recent distribution, population densities and ecological requirements of the stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech Republic
P Vlach, L Hulec, D Fischer
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 13, 2009
252009
Microhabitat preferences of the stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)
P Vlach, D Fischer, L Hulec
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 15, 2009
192009
Growth analysis of chub, Leuciscus cephalus (L.), and dace, Leuciscus leuciscus (L.), in the Úpoř stream using growth data of recaptured marked fish
P Vlach, J Dušek, M Švátora, P Moravec
Czech J Anim Sci 50 (7), 329-339, 2005
182005
Crayfish plague in Czechia: Outbreaks from novel sources and testing for chronic infections
M Mojžišová, A Mrugała, E Kozubíková-Balcarová, P Vlach, J Svobodová, ...
Journal of invertebrate pathology 173, 107390, 2020
142020
Morphometry of the stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech Republic: allometry and sexual dimorphism
P Vlach, L Valdmanová
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 16, 2015
142015
Toxic and heavy metals as a cause of crayfish mass mortality from acidified headwater streams
J Svobodová, K Douda, D Fischer, N Lapšanská, P Vlach
Ecotoxicology 26 (2), 261-270, 2017
132017
Legislativní ochrana raků v České republice a ostatních státech Evropy
J Svobodová, P Vlach, D Fischer
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 52 (4), 1-5, 2010
112010
Mitochondrial DNA provides evidence of a double origin for the stone crayfish Austropotamobius torrentium in the Elbe basin
A Petrusek, P Pešek, D Leština, P Martin, D Fischer, P Kozak, P Vlach
Limnologica 62, 77-83, 2017
102017
The food niche overlap of five fish species in the Úpoř brook (Central Bohemia)
P Vlach, M Švátora, J Dušek
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 04, 2013
92013
Nové poznatky o rozšíření raka kamenáče v Čechách
D Fischer, V Bádr, P Vlach, J Fischerová
Živa 52 (90), 2, 2004
92004
Stone crayfish in the Czech Republic: how does its population density depend on basic chemical and physical properties of water?
P Vlach, J Svobodová, D Fischer
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 05, 2012
82012
The impact of the water quality on the crayfish population in the Czech Republic, comparison with legislation of the Czech Republic
J Svobodová, M Štambergová, P Vlach, J Picek, K Douda, M Beránková
Vodohospodárské technicko-ekonomické informace 50, 4-5, 2008
52008
Vliv jakosti vody na populace raků v České republice–porovnání s legislativou ČR
J Svobodová, M Štambergová, P Vlach, J Picek, K Douda, M Beránková
Vodní hospodářství 12, 1-5, 2008
42008
The occurrence of branchiobdellidans on stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech Republic
P Vlach, L Šrámková, K Fialová, K Nováková
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 39, 2017
22017
Biologie všedního dne
P Vlach
Západočeská univerzita v Plzni, 2014
22014
Nové poznatky o rozšíření raků v CHKO Brdy
P Vlach, D Fischer
Agentura ochrany přírody a krajiny, 2018
12018
Periodické vysychání toků: další faktor negativně ovlivňující populace našich raků
J Svobodová, D Fischer, E Svobodová, P Vlach
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 58 (3), 34-38, 2016
12016
Analýza kartografické webové aplikace
P Vlach
Západočeská univerzita v Plzni, 2015
12015
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20