Amadeu Pons i Serra
Amadeu Pons i Serra
Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Verified email at ub.edu - Homepage
TitleCited byYear
Dades sobre la incorporació laboral de les darreres promocions de diplomats de l'Escola" Jordi Rubió i Balguer"
C Espelt, A Pons
Item: revista de biblioteconomia i documentació, 95-103, 1993
201993
Mejorar las búsquedas de información
S Argudo, A Pons
Editorial UOC, 2012
162012
La evaluación de revistas en procesos de evaluación de la investigación española en humanidades y ciencias sociales: desarrollo de un modelo y experimentación en el área de …
C Urbano, ÀBH Borrego, JM Rodríguez-Gairín, J Ardanuy Baró, ...
132004
MIAR: una base de datos para la identificación y la evaluación de la difusión secundaria de revistas de humanidades y ciencias sociales
C Urbano, M Somoza-Fernández, JM Rodríguez-Gairín, J Ardanuy, ...
62005
La formación de los profesionales de la documentación ante la sociedad de la información: evolución y perspectivas de futuro
AP i Serra, CE Busquets
Sistemas de información balance de 12 años de jornadas y perspectivas de …, 1996
61996
Dones bibliotecàries
A Estivill Rius, A Pons, T Mañà
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2003, juny, núm. 10, 2003
52003
El dipòsit legal dels recursos digitals: estat actual de la legislació en diversos països i projectes per endegar dipòsits nacionals de recursos digitals
A Pons
Biblioteques digitals i dipòsits nacionals de recursos digitals, 25-54, 1999
51999
La formació universitària en biblioteconomia i documentació a Espanya: estat de la qüestió
C Espelt, A Pons
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació, 29-40, 1997
41997
Los diccionarios
A Pons Serra
Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis, 81-104, 1999
31999
Fonts en línia d'interès per a l'estudi de la literatura catalana
A Pons
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2004, juny, núm. 12, 2004
22004
Recursos per a la recerca en biblioteconomia i documentació
A Pons
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2002, desembre …, 2002
22002
Informe de la recerca en Informació, Documentació i Arxivística a Catalunya (2000-2013)
L Arguimbau, E Abadal, J Ardanuy, M Fuentes Pujol, A Pons
12016
Los servicios de información básicos: logros y retos
A Pons
Anuario ThinkEPI 2008, 23-26, 2008
12008
La mobilitat internacional d'estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en el marc del programa Erasmus: perspectiva i valoració
MT Barrios Cerrejón, A Pons, N Segura
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2007, desembre …, 2007
12007
[Book review] La información especializada en internet: directorio de recursos de interés académico y profesional (Ángeles Maldonado y Luis Rodríguez-Yunta, coords.)
A Pons
El profesional de la información, 2007
12007
Set reflexions/dubtes docents des de la corba d'aprenentatge d'Urkund
A Pons, C Urbano
Presentació a: Jornada" URKUND: servei de detecció i prevenció de plagi …, 2019
2019
Satisfacció i ocupació dels graduats en Informació i Documentació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
M Comalat, A Pons
2019
El treball de recerca de batxillerat
L Agustí, A Pons
ISC2 Innovació Social i ciència ciutadana, 2019
2019
La blogosfera sobre coneixement i informació en obert
A Pons
2018
El meu RACO
A Nivell, S de qualitat FECYT
Estudios de fonética experimental 27, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20