Amadeu Pons i Serra
Amadeu Pons i Serra
Universitat de Barcelona, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Dirección de correo verificada de ub.edu - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Dades sobre la incorporació laboral de les darreres promocions de diplomats de l'Escola" Jordi Rubió i Balguer"
C Espelt, A Pons
Item: revista de biblioteconomia i documentació, 95-103, 1993
211993
Mejorar las búsquedas de información
S Argudo, A Pons
Editorial UOC, 2012
192012
La evaluación de revistas en procesos de evaluación de la investigación española en humanidades y ciencias sociales: desarrollo de un modelo y experimentación en el área de …
C Urbano, ÀBH Borrego, JM Rodríguez-Gairín, J Ardanuy, JM Brucart, ...
112004
MIAR: una base de datos para la identificación y la evaluación de la difusión secundaria de revistas de humanidades y ciencias sociales
C Urbano, M Somoza-Fernández, JM Rodríguez-Gairín, J Ardanuy, ...
72005
Calendari de festes de Catalunya, Andorra i la Franja
M Reixach, D Llopart, J Prat Carós, J Roma, P Font, A Pons
Cultura Popular 6, 1989
71989
Dones bibliotecàries
A Estivill Rius, A Pons, T Mañà
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2003
62003
El dipòsit legal dels recursos digitals: estat actual de la legislació en diversos països i projectes per endegar dipòsits nacionals de recursos digitals
A Pons
Biblioteques digitals i dipòsits nacionals de recursos digitals, 25-54, 1999
51999
La formació universitària en biblioteconomia i documentació a Espanya: estat de la qüestió
C Espelt, A Pons
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació, 29-40, 1997
41997
La formación de los profesionales de la documentación ante la sociedad de la información: evolución y perspectivas de futuro
AP i Serra, CE Busquets
Sistemas de información. Balance de 12 años de jornadas y perspectivas de …, 1996
41996
Los diccionarios
A Pons Serra
Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis, 81-104, 1999
31999
Los servicios de información básicos: logros y retos
A Pons
Anuario ThinkEPI 2008, 23-26, 2008
22008
Fonts en línia d'interès per a l'estudi de la literatura catalana
A Pons i Serra
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2004
22004
Recursos per a la recerca en biblioteconomia i documentació
A Pons
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2002
22002
Bibliografia espanyola en Biblioteconomia i Documentació (1990-1995)
A Pons
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 1998, juny, núm. 1, 1998
21998
Informe de la recerca en Informació, Documentació i Arxivística a Catalunya (2000-2013)
L Arguimbau, E Abadal, J Ardanuy, M Fuentes Pujol, A Pons
12016
La mobilitat internacional d'estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en el marc del programa Erasmus: perspectiva i valoració
M Barrios, A Pons, N Segura
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2007
12007
[Book review] La información especializada en internet: directorio de recursos de interés académico y profesional (Ángeles Maldonado y Luis Rodríguez-Yunta, coords.)
A Pons
El profesional de la información, 2007
12007
Set reflexions/dubtes docents des de la corba d'aprenentatge d'Urkund
A Pons, C Urbano
Presentació a: Jornada" URKUND: servei de detecció i prevenció de plagi …, 2019
2019
Satisfacció i ocupació dels graduats en Informació i Documentació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
M Comalat, A Pons
2019
El treball de recerca de batxillerat
L Agustí, A Pons
ISC2 Innovació Social i ciència ciutadana, 2019
2019
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20