Josep M. Macias Solé (Orcid: 0000-0002-1146-7015)
Josep M. Macias Solé (Orcid: 0000-0002-1146-7015)
Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Dirección de correo verificada de icac.cat - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco: anàlisi tipològica i històrica, segles V-VII
JMM Solé
Museu nacional arqueològic de Tarragona, 1999
151*1999
Planimetria arqueològica de Tàrraco. Tarragona
JM Macias, I Fiz, L Piñol, MT Miró, J Guitart
Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2007
125*2007
L'urbanisme de Tárraco a partir de les excavacions de l'entorn del fòrum de la ciutat’
JMM Solé
Ruiz de Arbulo, op. cit, 83-106, 2000
782000
Topografia i evolució urbana
JMM i Solé, JAR Vallverdú
Fòrum: temes d'història i d'arqueologia tarragonines, 27-39, 2006
50*2006
Les termes públiques de l'àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona
JM Macias Solé
Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2004
44*2004
Excavaciones en la catedral de Tarragona y su entorno: avances y retrocesos en la investigación sobre el Culto Imperial
JM Macias Solé, J Menchon i Bes, A Muñoz Melgar, I Teixell Navarro
43*2007
La ciudad extensa: usos y paisajes suburbanos de Tarraco, Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función
J CIURANA, J MACÍAS
Monografías de arqueología cordobesa, 173-210, 2010
37*2010
Tarraco en la antigüedad tardía: un proceso simultáneo de transformación urbana e ideológica
JM MACIAS
Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, 259-271, 2000
36*2000
La construcción del recinto de culto imperial de Tarraco (Provincia Hispania Citerior)
JM Macias, JJ Menchón, A Muñoz, I Teixell
Butlletí Arqueològic 31 (5), 423-473, 2010
35*2010
Nous contextos ceràmics del segle IV i inicis del V en la província de Tarragona
JM Macias, JJ Menchon, JM Puche, JA Remolà
Arqueo Mediterrània 2, 153-177, 1997
35*1997
La ciudad y el territorium de Tarraco: el mundo funerario
JMG i Esparraguera, JMM i Solé
Espacios y usos funerarios en el Occidente romano: Actas del Congreso …, 2002
342002
La "ciudad arqueológica" en el área catalana ante la irrupción del islam
MM Solé
Zona arqueológica, 103-120, 2011
31*2011
Cerámicas tardorromanas de Tarragona: economia de mercado versus autarquía
J Macias
Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica: ruptura y …, 2001
31*2001
Aproximació al procés transformador de la ciutat de Tarraco. Del Baix Imperi a l'Edat Mitjana
JM i Bes, JMM i Solé, AM Melgar
Pyrenae, 225-243, 1994
28*1994
Praesidium, templum et ecclesia: les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona (2010-2011): memòria d'una exposició temporal
JM Macias Solé, A Muñoz Melgar, A Peña Jurado, M Ramon, ...
27*2012
Intervencions al carrer Sevilla núms. 12-14. Noves dades per a l'evolució urbana del" casc antic" de Tàrraco
MD García, JMM Solé, IT Navarro
Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueològica Tarraconense, 47-103, 2005
272005
La transformació urbanística de l’Acròpolis de Tarracona: avanc de les excavacions del Pla Director de la catedral de Tarragona (2000-2002)
F Bosch Puche, JM Macias Solé, J Menchon i Bes, A Muñoz Melgar, ...
VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica. Les ciutats tardoantigues d …, 2005
25*2005
Las cerámicas comunes del nordeste peninsular y las Baleares (siglos V-VIII): balance y perspectivas de la investigación
JM Macias Solé, MÁ Cau Ontiveros
24*2012
Tarraco visigoda: caracterización del material cerámico del siglo VII dC
JM Macías, JA Remolá
V Reunión de Arqueología Cristiana Hispànica, 485-497, 2000
242000
La medievalización de la ciudad romana
JM Macias Solé
Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2013
232013
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20