Seguir
Henrique Neira Pereira
Henrique Neira Pereira
Dirección de correo verificada de rai.usc.es - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Do palco ó escenario: Unha aproximación á industria da música nas festas populares de Galicia
X Fandiño, M González, Z López, H Neira, JC Regueira
Andavira Editora, 59, 2013
4*2013
Xornais en Internet: máis que noticias. O caso dos diarios composteláns 'El Correo Gallego' e 'Galicia Hoxe'
HN Pereira
Sociedade da información en espacios periféricos: novas formas de exclusión …, 2006
4*2006
Manual de estilo. O Correo Galego
B Fernández Salgado, R Baleirón Sóñora, P Blanco Suárez, ...
http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/370180380.pdf, 2001
32001
San Xoán da Cova no río Ulla e as lendas do noroeste peninsular
H Neira Pereira
22016
Ortigueira & Portamérica: dúas propostas musicais atlánticas desde Galicia para o mundo
X Fandiño Alonso, J Fernández Abreu, Z López Pena, H Neira Pereira, ...
Santiago de Compostela: Andavira Editora, 196, 2014
22014
Informe Orquestras de Galicia 2011/2012 (As verbenas)
X Fandiño, CR Rey, HN Pereira
Comunicación, Cultura y Esferas de Poder. Libro de Actas. XIII Congreso …, 2013
22013
Internet. Navegar desde Galicia
H Neira Pereira
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005
22005
Sobre a Torre da Insua de Cora
HN Pereira
A Estrada: Miscelánea histórica e cultural, 9-24, 2007
1*2007
Sobre o viño ullao e a variedade de uvas ullao
HN Pereira
2021
Vedra: unha historia visual
H Neira Pereira
2021
Santiago ja vos leve
H Neira Pereira
Cancioneiro do Camiño. Manoele de Felisa, 72, 2020
2020
Ulla oralmente. Caderno de campo
H Neira Pereira, S Riveiro Olveira
2020
Como atopar libros galegos en Internet. Unha guía de recursos en liña
H Neira Pereira
https://codigocero.com/comoatoparlibrosgalegos.pdf, 2020
2020
Ramón Antonio Iglesias Abeleira, o reloxeiro dos autómatas
H Neira Pereira
Adra: revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego, 95-106, 2020
2020
Os números indoarábigos en Galicia
H Neira Pereira
Grial: revista galega de cultura 58 (228), 65-75, 2020
2020
A música nas festas no Val do Ulla de 1850 a 1900: visións desde a prensa
HN Pereira
2019
A difusión dos números indoarábigos en Galicia
H Neira Pereira
A Estrada. Miscelánea histórica e cultural 22 (22), 155-212, 2019
2019
No medio de San Miguel hai un carballo das mentiras
HN Pereira
A Estrada: Miscelánea histórica e cultural, 137-145, 2019
2019
Necrolóxica. Luis Ballesteros, o fotógrafo de Vilanova (1916-2018)
HN Pereira
2018
As máquinas de calcular na Galicia do século XIX
H Neira Pereira
Revista galega de educación, 72-75, 2017
2017
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20