Seguir
Łukasz Arendt
Łukasz Arendt
Dirección de correo verificada de uni.lodz.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Barriers to ICT adoption in SMEs: how to bridge the digital divide?
L Arendt
Journal of Systems and Information Technology, 2008
3002008
A knowledge-driven shift in perception of ICT implementation barriers: Comparative study of US and European SMEs
T Wielicki, L Arendt
Journal of Information Science 36 (2), 162-174, 2010
1032010
Entrepreneurial environment at regional level: the case of Polish path towards sustainable socio-economic development
MB Pietrzak, AP Balcerzak, A Gajdos, Ł Arendt
Entrepreneurship and Sustainability Issues 5 (2), 190-203, 2017
572017
Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Ł Arendt, M Bednarski
IPiSS, 2009
342009
Nowe wyzwania w walce z problemem bezrobocia,[w:] Ł. Arendt, A. Hryniewicka, I. Kukulak-Dolata, B. Rokicki (red.)
Ł Arendt
Bezrobocie–między diagnozą a działaniem, 109-119, 2011
222011
FUTURE TRENDS OF LABOUR MARKET POLARISATION IN POLAND. THE PERSPECTIVE OF 2025.
A Gajdos, L Arendt, AP Balcerzak, MB Pietrzak
Transformations in Business & Economics 19 (3), 2020
182020
Bezrobocie–między diagnozą a działaniem
Ł Arendt, A Hryniewicka, I Kukulak-Dolata, B Rokicki
Poradnik dla pracowników służb społecznych. Publikacja powstała w ramach …, 2011
182011
The digital economy, ICT and economic growth in the CEE countries
Ł Arendt
Olsztyn Economic Journal 10 (3), 247-262, 2015
162015
Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy
Ł Arendt, E Kryńska
IPiSS, 2010
152010
Innovations, ICT and ICT‐driven labour productivity in Poland: A firm level approach
L Arendt, W Grabowski
Economics of Transition 25 (4), 723-758, 2017
132017
Rynek pracy i kierunki wzrostu aktywności zawodowej ludności na obszarze zachodnich województw Polski w kontekście prowadzonej polityki regionalnej
E Kryńska, Ł Arendt
Ekspertyza. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011
132011
Technical change and wage premium shifts among task-content groups in Poland
Ł Arendt, W Grabowski
Economic research-Ekonomska istraživanja 32 (1), 3392-3410, 2019
112019
Raport z badań w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom
Ł Arendt
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 2011
112011
Próba oszacowania NAIRU dla Polski
Ł Arendt
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 200 (5-6), 1-23, 2005
112005
The role of firm-level factors and regional innovation capabilities for Polish SMEs
L Arendt, W Grabowski
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 15 (3), 11-45, 2019
102019
Perspektywy implementacji modelu flexicurity na poziomie przedsiębiorstw,[w:] Kryńska E.(red.), Flexicurity w Polsce
Ł Arendt, I Kukulak-Dolata, I Poliwczak
Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej …, 2009
102009
Inwestycje w kapitał ludzki w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
E Szczepanik, Ł Arendt
Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach–przystosowania do …, 2007
102007
Czy w Polsce występuje efekt histerezy bezrobocia?
Ł Arendt
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 212 (11-12), 25-46, 2006
92006
Impact of ICT utilization on innovations and on labor productivity: Micro-level analysis for Poland
L Arendt, W Grabowski
Modeling Innovation Sustainability and Technologies, 225-247, 2018
82018
ZMIANA TECHNOLOGICZNA FAWORYZUJĄCA WYSOKIE KWALIFIKACJE CZY POLARYZACJA POLSKIEGO RYNKU PRACY-ZARYS PROBLEMU.
Ł Arendt
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
82015
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20