Seguir
Vladimir Bors
Vladimir Bors
Moldova State Univeristy
Dirección de correo verificada de usm.md
Título
Citado por
Citado por
Año
Politica externă şi relaţiile internaţionale
V Borș
Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socioumanistice 2, 6, 2004
11*2004
Corelaţia dintre politica externă şi politica internă
V Borș
Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socioumanistice 2, 4, 2004
9*2004
Recunoaşterea Republicii Moldova pe arena internaţională
V Borș
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 12, 1999
5*1999
Republica Moldova şi integrarea economică europeană
V Răilean, V Borş
Chişinău, 2000
42000
Regimul politic din Republica Moldova: în căutarea formulei optime
I Bucataru, V Borş
Moldoscopie 45 (2), 13-20, 2009
22009
Parlamentul Republicii Moldova ca subiect al politicii externe
V Borș, V Moșneaga
Analele ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socioumanistice 2, 6, 2002
22002
Strategii privind dezvoltarea autonomiei locale în Republica Moldova în contextul aprofundării democraţiei
M Iaţco, V Borş
Reformarea administraţiei publice locale–imperativ al modernizării …, 2018
12018
MPACTUL CONFLICTULUI TRANSNISTREAN ASUPRA ADERĂRII REPUBLICII MOLDOVA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
S Butucec, V Borş
Institutul naţional de informaţii şi securitate „Bogdan, întemeietorul Moldovei”, 2022
2022
Concursul ca modalitate de ocupare a funcţiei publice
V Borş
Modernizarea guvernării din Republica Moldova: aspecte teoretico-aplicative …, 2022
2022
Impactul conflictului transnistrean asupra aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
V Borş
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe, 89-100, 2022
2022
Tendinţe de digitalizare a administraţiei publice în contextul globalizării
M Iaţco, V Borş
Moldoscopie 93 (2), 53-61, 2021
2021
Dimensiunea organizațional-funcțională a autorităților administrative centrale din subordinea guvernului
V Borş
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale, 345-350, 2021
2021
Regimul juridic al oficiilor consulare
V Borş
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. 2, 77-81, 2019
2019
Regimul juridic al oficiilor consulare
V Borș
Integrare prin cercetare şi inovare”, conferinţă ştiinţifică națională cu …, 2019
2019
Dimensiunea reformatoare a administrației publice centrale
V Borș
„100 de ani de administrație în statul național român – între tradiție și …, 2019
2019
Conducerea ministerială
V Borş
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale., 58-63, 2018
2018
Conducerea ministerială
V Borș
Integrare prin cercetare şi inovare”, conferinţă ştiinţifică națională cu …, 2018
2018
Statutul juridic al misiunii diplomatice
V Borș
Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţă ştiinţifică naţională cu …, 2017
2017
Strategii privind dezvoltarea autonomiei locale în Republica Moldova în contextul aprofundării democrației
V Borș, M Iațco
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării …, 2017
2017
Guvernul Republicii Moldova şi realizarea politicii externe
V Borș
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective. Materialele …, 2017
2017
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20