Publicacions principals
L'índex h5 és l'índex h dels articles publicats en els darrers 5 anys complets. Es tracta del número h més gran, de manera que h articles publicats entre 2015 i 2019 tenen almenys h cites cadascun.Amaga
Mitjà h5 d'una publicació és el número mitjà de cites per als articles que formen el seu índex h5.Amaga
Publicacióíndex h5mitjà h5
1.Advanced Materials273369
2.Chemical Reviews267438
3.Chemical Society reviews240368
4.Journal of the American Chemical Society236324
5.Angewandte Chemie229316
6.Energy & Environmental Science199289
7.ACS Nano193257
8.Nature Materials184283
9.Nano Letters183241
10.Advanced Energy Materials181250
11.Advanced Functional Materials172221
12.Journal of Materials Chemistry A161216
13.Nature Nanotechnology160272
14.ACS Applied Materials & Interfaces160200
15.Applied Catalysis B: Environmental153189
16.Accounts of Chemical Research149220
17.Nano Energy147192
18.ACS Catalysis146207
19.Chemistry of Materials140189
20.Chemical engineering journal134171
Els recomptes de dades i de cites són estimatius; un programa informàtic els determina de manera automàtica.